XXXIV Niedziela Zwykła –  22.11.2020

1. Panów Radnych zapraszam dziś na spotkanie rady na godz. 14.30
2. W środę odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku. Suma o godz. 11.00.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent i nowy Rok Kościelny. Na Mszach św. poświęcenie opłatka na stół wigilijny.

Intencje Mszalne 23.11.2020 – 29.11.2020

Poniedziałek
16.00 + Henryka Przytarskiego (31 r. śm.)
16.30 + Zygmunta Wiśniewskiego

Wtorek
16.30 + Zygmunta Wiśniewskiego

Środa
16.00 + Janusza Pitan (7 r. śm.)

Czwartek
16.30 + Zygmunta Wiśniewskiego

Piątek
16.30 + Zygmunta Wiśniewskiego

Sobota
15.00 + Stanisława Bizon i zm z rodz. Bizon i Adamczyk
15.30 + Zygmunta Wiśniewskiego
(Mgowo) 17.15 + Barbarę Szwarc i zm. z rodz. Szwarc i Łukawiec

Niedziela
9.15 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Wiśniewskich
11.00 + Stanisława Drozdowskiego, córkę Ewę i zm. z rodziny
(Stanisławki) 12.30 + za zmarłych z rodzin Fiałkowskich i Drapała