XI Niedziela Zwykła –  13.06.2021

1. Raz jeszcze z całego serca dziękuję wszystkim za udział w procesjach eucharystycznych w oktawie Bożego Ciała.
2. W przyszły czwartek o godz. 8.00 wyjeżdżamy z dziećmi komunijnymi na pielgrzymkę do Lubawy i Grunwaldu. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszam.
3. Zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 26 sierpnia będę przyjmował po odpuście.
4. Za dwa tygodnie będziemy obchodzili odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.

Intencje Mszalne 14.06.2021 – 20.06.2021

Poniedziałek
18.00 + Bronisławę i Jana Świderskich

Wtorek
17.30 + Henryka Jankowskiego (1 r. śm.)
18.00 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Welz

Środa
18.00 + Zygmunta Świderskiego, rodziców Świderskich i Mądrzejewskich i zm. z rodz.

Czwartek
18.00 + Kazimierza Mazur (7 r. śm.)

Piątek
17.30 + Aleksandrę Mazur – pop.
18.00 + Barbarę (15 r. śm.) i Stanisława Grodeckich

Sobota
17.00 + Józefę, Czesława, Krystynę i Zbigniewa Frączek
(Mgowo) 18.00 + rodziców Helenę i Henryka Krakowiak i Dziadków

Niedziela
9.15 + rodziców Rumińskich i Dzieci
11.00 + Gabrielę Matuszewską
(Stanisławki) 12.30 + Wandę i Władysława Kozdra