lgd

Spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na spotkanie informacyjne z zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica w dniu 24.03.2017r. w godzinach 14:00-18:00.
Więcej informacji tutaj.