@Glowimages: Men Standing in Agricultural Field

Forum Rolnicze

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Płużnica na Forum Rolnicze które rozpocznie się we wtorek 21 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej.

1) Otwarcie posiedzenia
2) Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Omówienie tematów:
– dopłat obszarowych,
– ASF – najnowsze informacje,
– istotne zagadnienia ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
3) Ośrodek Doradztwa Rolniczego:
– omówienie programów dla gospodarstw rolnych.
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
– wyjaśnienie obowiązujących zasad przyznawania rent i emerytur.
5) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa:
– nowe prawne aspekty ochrony roślin.
6) Wolne wnioski i zapytania.
7) Zakończenie.
Źródło: Urząd Gminy w Płużnicy