straz

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie informuje, że planuje przeprowadzić „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015r. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem wpłynięcia do sekretariatu KP PSP w Wąbrzeźnie do dnia 24 lutego 2017r. odpowiedniej ilości prawidłowych zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 03 marca 2017r. Program szkolenia przewiduje 126 godzin lekcyjnych, które realizowane będą w dniach od piątku do niedzieli. Spotkanie organizacyjne dla druhów zakwalifikowanych na szkolenie odbędzie się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w dniu 03.03.2017r. o godz. 1630.

Z ramienia KP PSP w Wąbrzeźnie sprawę prowadzi st.kpt. Piotr Rogowski tel. 56 6890915.

Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie