Spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na spotkanie informacyjne z zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica w dniu 24.03.2017r. w godzinach 14:00-18:00.
Więcej informacji tutaj.

Harmonogram zebrań sołeckich

Wójt gminy Płużnica informuje, że określony został harmonogram sprawozdawczych zebrań sołeckich.

14 marzec – godzina 17:00 – Bartoszewice
14 marzec – godzina 19:00 – Ostrowo
15 marzec – godzina 14:00 – Pólko
15 marzec – godzina 16:00 – Mgowo
15 marzec – godzina 18:00 – Płużnica
17 marzec – godzina 16:00 – Kotnowo
17 marzec – godzina 18:00 – Uciąż
20 marzec – godzina 16:00 – Bielawy
20 marzec – godzina 18:00 – Orłowo
21 marzec – godzina 17:00 – Goryń
21 marzec – godzina 19:00 – Błędowo
22 marzec – godzina 16:00 – Płąchawy
22 marzec – godzina 18:00 – Wiewiórki
22 marzec – godzina 20:00 – Bągart
23 marzec – godzina 16:00 – Dąbrówka
23 marzec – godzina 18:00 – Działowo
27 marzec – godzina 17:00 – Józefkowo
27 marzec – godzina 19:00 – Czaple
28 marzec – godzina 17:00 – Wieldządz
28 marzec – godzina 19:00 – Nowa Wieś Królewska

Źródło: Urząd Gminy w Płużnicy

Złodzieje zatrzymani

Kilkanaście dni zajęło wąbrzeskim policjantom ustalenie sprawców kradzieży dokonanej  w nocy z 20 na 21 stycznia tego roku w miejscowości Wiewiórki. Złodzieje z pomieszczenia gospodarczego zabrali kosiarkę spalinową i motorower.  I choć kosiarkę sprzedali, a motorower rozebrali na części i skrzętnie schowali – policjanci odzyskali całość skradzionego mienia. Dwaj złodzieje i jeden paser odpowiedzą teraz przed sądem za swoje czyny.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Inicjuj z FIO bis – nabór wniosków

Ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie „Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne inicjatywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioski można składać w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica.

Kto może ubiegać się o granty:
– młode organizacje pozarządowe – działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny budżet nie przekracza 25 tyś zł.,
– grupy nieformalne – min. 3 osoby, wspólnie realizujące działania w sferze pożytku publicznego,
– grupy samopomocowe – zespół osób, których działania nakierowane są na pokonywanie problemów członków tej grupy.

22 lutego 2017r. o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne.

Więcej informacji w regulaminie konkursu. Regulamin można pobrać klikając tutaj.

Forum Rolnicze

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Płużnica na Forum Rolnicze które rozpocznie się we wtorek 21 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej.

1) Otwarcie posiedzenia
2) Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Omówienie tematów:
– dopłat obszarowych,
– ASF – najnowsze informacje,
– istotne zagadnienia ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
3) Ośrodek Doradztwa Rolniczego:
– omówienie programów dla gospodarstw rolnych.
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
– wyjaśnienie obowiązujących zasad przyznawania rent i emerytur.
5) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa:
– nowe prawne aspekty ochrony roślin.
6) Wolne wnioski i zapytania.
7) Zakończenie.
Źródło: Urząd Gminy w Płużnicy

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie informuje, że planuje przeprowadzić „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015r. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem wpłynięcia do sekretariatu KP PSP w Wąbrzeźnie do dnia 24 lutego 2017r. odpowiedniej ilości prawidłowych zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 03 marca 2017r. Program szkolenia przewiduje 126 godzin lekcyjnych, które realizowane będą w dniach od piątku do niedzieli. Spotkanie organizacyjne dla druhów zakwalifikowanych na szkolenie odbędzie się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w dniu 03.03.2017r. o godz. 1630.

Z ramienia KP PSP w Wąbrzeźnie sprawę prowadzi st.kpt. Piotr Rogowski tel. 56 6890915.

Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie